Viktig information!

Från april månad 2017 har Lidingöhems fastigheter bytt hyresvärd. Bolaget ägs av Lidingö stad.

För dig som hyresgäst innebär denna förändring egentligen bara att hyran från den 1 juli 2017 skall betalas till din nya hyresvärd med nytt bankgironummer. Hyresavier kommer att sändas ut i slutet av juni månad. För de hyresgäster som har autogiro kommer mer information att skickas ut separat.

Hyran för kvartal 3, 2017 kommer inte att kunna dras via autogiro för de hyresgäster som bor  i bolagen Lidingö Trasten 1 och Gammelmoran AB. Hyresavier med ocr nummer kommer att skickas ut till de hyresgäster som har haft autogiro och är berörda.

  

Besökstid

Kl. 07:30-12:00

Felanmälan

Tel: 08-767 48 00

Kl. 07:30-16:00

e-post: felanmalan@lidingohem.se

Jour efter kontorstid

08-18 70 00