Behandling av personuppgifter i Lidingö stad (GDPR)

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR 

Den nya EU förordningen kring hantering av personuppgifter trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL) och syftet med reglerna är att stärka det individuella skyddet av personuppgifter.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt och att vi värnar om din personliga integritet.

 

Vill du läsa mer om detta gå in på https://www.lidingo.se/gdpr

 

 

 

 

Besökstid

Kl. 07:30-12:00

Felanmälan

Tel: 08-767 48 00

Kl. 07:30-16:00

e-post: felanmalan@lidingohem.se

Jour efter kontorstid

08-18 70 00